Οριστικοποιούνται τέσσερις φορο-παρεμβάσεις

Του Σπύρου Δημητρέλη Capital.gr . Στη φάση της οριστικοποίησης βρίσκονται τέσσερις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φορολογικό πεδίο. Η διαπραγμάτευση με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό ενώ οριστικοποιούνται και τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν για το 2020. Από αυτά τα δημοσιονομικά περιθώρια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η τελική μορφή των παρεμβάσεων που θα γίνουν στο πεδίο της φορολογίας. Ειδικότερα, εντός των επόμενων εβδομάδων οριστικοποιούνται οι εξής φορολογικές αλλαγές:

– θεσπίζεται νέα πάγια ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η νέα ρύθμιση θα προβλέπει περισσότερες δόσεις από αυτές που προβλέπονται σήμερα. Έτσι για τακτικές οφειλές ο αριθμός των δόσεων θα μπορεί να αυξάνεται από τις 12 στις 24 μηνιαίες δόσεις και για τις έκτακτες οφειλές, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς και τα φορολογικά πρόστιμα θα αυξάνεται από τις 24 σε έως και 48 δόσεις. Για τη χρήση της δυνατότητας αποπληρωμής σε περισσότερες δόσεις εξετάζεται η θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων καθώς και ο τοκισμός τους με υψηλότερο επιτόκιο

-η νέα μορφή της φορολογικής κλίμακας. Το τελευταίο σενάριο προβλέπει τα εξής: Εισόδημα Συντελεστής Έως 10.000 9% (από 22%) 10.001-20.000 22% 20.001-30.000 28% (από 29%) 30.001-40.000 36% (από 37%) 40.001+ 44% (από 45%)

Σε ό,τι αφορά στο αφορολόγητο όριο, εξετάζεται η θέσπιση έκπτωσης φόρου που οδηγεί σε αφορολόγητο ως εξής:

– Άγαμος: 777 ευρώ/ αφορολόγητο όριο 8.636 € – Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ/ αφορολόγητο 9.000 € – Έγγαμος με 2 παιδιά: 900 ευρώ/ αφορολόγητο όριο 10.000 € – Έγγαμος με 3 παιδιά: 1.120 ευρώ/ αφορολόγητο 11.000 € – Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω: 1.340 ευρώ/ αφορολόγητο όριο 12.000 €

Από τις αλλαγές αυτές προκύπτουν ελαφρύνσεις έως και περίπου 450 ευρώ αλλά για την πλειονότητα των μισθωτών και συνταξιούχων η μείωση του φορολογικού βάρους θα διαμορφωθεί στα 100 έως 170 ευρώ -την έκπτωση για την ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση ακινήτων. Αυτό που πρόκειται να οριστικοποιηθεί είναι αν η έκπτωση θα είναι από τον φόρο ή από το εισόδημα. Στην πρώτη περίπτωση η φοροαπαλλαγή θα είναι περισσότερο γενναιόδωρη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων – την αναστολή του φόρου υπεραξίας και του ΦΠΑ για τις νέες οικοδομές για μια τριετία. Αυτό που αναμένεται να οριστικοποιηθεί είναι αν στην απαλλαγή από τον ΦΠΑ θα συμπεριληφθεί και το στοκ των απούλητων ακινήτων που έχουν ήδη αποπερατωθεί.