ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 24/10/19 ΕΛΠΕ

Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)

Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)

ΕΛ.ΠΕ. UNLEADED LRP BIO –

UNLEADED 95 BIO 1.143,074

UNLEADED 100 BIO 1.212,149

Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)

ΕΛ.ΠΕ. DIΕSEL AUTO BIO 972,414

HEATING GASOIL (ΧΠ) 762,580

Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)

LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 570,618

ΕΛ.ΠΕ. LPG AUTO 944,004

LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,918

ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,204

ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,847

– ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)

ΕΛ.ΠΕ. Fuel Oil No 180 1%S 446,961

Fuel Oil No 380 1%S 432,133

– ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) ΕΛ.ΠΕ.

Oil KERO 575,940

– KERO SPECIAL 581,350

– ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) ΕΛ.ΠΕ.

ΒΕΑ 50/70 & 70/100 219,030

ΒΕΑ 30/45 – ΒΕΑ 35/40 236,170 – ΒΕΘ 50/70 222,640 –

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)  πετρέλαιο θέρμανσης