3 εταιρείες και 2 πανεπιστήμια από την Κίνα συνεργάζονται με ελληνικούς φορείς αναζητώντας ενεργειακές καινοτομίες για τη Δυτ. Μακεδονία

energypress.gr Άμεσο ενεργειακό ενδιαφέρον για την Δυτική Μακεδονία έχουν 2 από τα συνολικά 11 έργα που επελέγησαν προς χρηματοδότηση από το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης και την κινεζική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος “Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας”.

Τα δυο έργα, στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, είναι τα εξής:

α) Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων – εφαρμογή στην παραγωγή ενέργειας

Στο συγκεκριμένο έργο, συμπράττουν με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ακαδημαϊκοί και επιχειρηματικοί φορείς από Ελλάδα και Κίνα.

Συγκεκριμένα, από ακαδημαϊκούς φορείς συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών (ως Επικεφαλής Εταίρος), και το Beijing University of Chemical Technology (BUCT).

Επίσης, συμμετέχει η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε., καθώς και οι κινεζικές εταιρείες BUPPEE και BENRAN.

β) Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων

Στο συγκεκριμένο έργο, επίσης συμπράττουν με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ακαδημαϊκοί και επιχειρηματικοί φορείς από τις δυο χώρες.

Συγκεκριμένα, από ακαδημαϊκούς φορείς συμμετέχουν το Πολυτεχνείο Κρήτης (ως Επικεφαλής Εταίρος), και το Sichuan University (SCU).

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο εν λόγω έργο είναι η Intergeo Ltd. Και, από την κινεζική πλευρά, η Sinocat Environmental Technology Co. Ltd.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, το κάθε έργο θα διαρκέσει για 3 έτη και οι συμπράττοντες εταίροι από τις δυο χώρες θα συνεργαστούν στενά σε ερευνητικό και τεχνολογικό επίπεδο.

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, υπεύθυνη για τα δυο έργα είναι η Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κα. Μαρία Α. Γούλα.