Ο κλάδος περιμένει με αγωνία την απάντηση του Υπουργείου για τη δικαιολογημένη έκδοση τιμολογίων πώλησης πετρελαίου θέρμανσης επί βυτίο χωρίς σήμανση -Επανάληψη εγγράφου Ο.Β.Ε. στον Υφυπουργό Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με : Διάθεση πετρελαίου θέρμανσης εκτός εγκατάστασης (επι του βυτίου).

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

18/11/2019

Προς

1ον Υφυπουργό Οικονομικών  κo Απόστολο Βεσυρόπουλο

 2ον Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Διοικητή κ. Γιώργο. Πιτσιλή

Θέμα: Επανάληψη εγγράφου  μας σχετικά με : Διάθεση πετρελαίου θέρμανσης εκτός εγκατάστασης (επι του βυτίου).

Αξιότιμοι κύριε Υφυπουργέ και κύριε Διοικητά,

Παρακολουθούμε με εύλογη «αγανάκτηση» τη σιωπή σας στο υπ.αρ.πρωτ.7191/15-10-2019 έγγραφό μας, καθώς έχουμε μπει ήδη για τα καλά στην περίοδο διανομής τους πετρελαίου θέρμανσης και παραμένουν οι αιτιολογημένες δυσκολίες που εμπεριστατωμένα έχουμε καταγράψει στο παραπάνω έγγραφό μας και για τις οποίες συζητήσαμε εκτενώς στις 14/10/19 με τα αρμόδια στελέχη σας.

Ειδικότερα ο κλάδος μας βρίσκεται σε δικαιολογημένη αναστάτωση και δεν μπορεί να κατανοήσει, γιατί εφόσον ισχύει το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ και τα εξοντωτικά πρόστιμα που προβλέπουν οι τελωνειακές διατάξεις για τη μη αποστολή, ή εκπρόθεσμη καταχώριση, ή εμπρόθεσμη καταχώριση αλλά εκπρόθεσμη διόρθωση των αγορών και πωλήσεων του πετρελαίου θέρμανσης είτε αυτές γίνονται με αποδείξεις λιανικής είτε με τιμολόγια, καλούμεθα σε μια επιπρόσθετη σειρά επιβολής προστίμων για τη μη διαβίβαση των τιμολογίων που απαιτείται προηγουμένως  να εκδίδονται με ΦΗΜ, (αλλά ωστόσο σύμφωνα με την απόφαση – πολ. 1208/2018, μόνο για τις πωλήσεις στην εγκατάσταση), γεγονός που θα μας τιμωρούσε δύο φορές για τις ίδιες παραβάσεις, πράγμα το οποίο η φορολογική διοίκηση έχει διακηρύξει ότι δεν μπορεί να ισχύει (κανόνας ne bis in idem).

Είναι ενδεικτικό, ότι δυσκολεύονται ακόμα και οι υπηρεσίες σας να μας δώσουν λογική απάντηση, για το πως είναι δυνατόν να σημαίνονται επί του βυτίου τα τιμολόγια που εκδίδουμε όταν η φορτωθείσα ποσότητα για την οποία εκδίδονται οι αποδείξεις εσόδων από το σύστημα εισροών-εκροών και αναγράφονται, όπως μας έχετε ορίσει με την ΚΥΑ 1161/26.06.2013, στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής κατ΄εφαρμογή και των σχετικών οδηγιών από τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/14), σε πελάτες όχι μόνο γνωστούς κατά το ξεκίνημα, αλλά και όταν οι ποσότητες καθορίζονται επι τόπου από τον πελάτη επιτηδευματία.

Ενόψει των παραπάνω, επαναφέρουμε και πάλι τα επιχειρήματά μας και τα ζητούμενά μας τα οποία σας έχουμε εκθέσει στο υπ.αρ.πρωτ.7191/15-10-2019 έγγραφό μας και ζητάμε στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της αρχής ότι όταν οι διατάξεις δεν παραβιάζουν και δεν δημιουργούν παραβατικότητα πρέπει να ερμηνεύονται με τρόπο που δεν επιβάλουν δυσκολίες και κυρίως οικονομικά και διοικητικά βάρη.

Ευχαριστούμε και αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας.

Ο Πρόεδρος Μιχάλης Κιούσης Ο Γεν.Γραμματέας Άγγελος Τούντας