Τιμές ντίζελ, λίτρο, κατά μέσο όρο στο κόσμο 18-Νοέμβριος-2019

GLOBAL PETROLPICES.COM Τιμή του ντίζελ, 18-Νοέμβριος-2019: Η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο είναι 0.92 (Euro) για λίτρο, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Τα πλουσιότερα κράτη διατηρούν υψηλότερες τιμές και τα φτωχότερα, όπως και οι χώρες που παράγουν και εξάγουν πετρέλαιο, διατηρούν σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ που είναι οικονομικά προηγμένο κράτος, αλλά διατηρούν χαμηλές τις τιμές του ντίζελ. Οι διαφορές στις τιμές του ντίζελ στις επιμέρους χώρες οφείλονται στους διαφορετικούς φόρους και στις διαφορετικές επιχορηγήσεις όσον αφορά το ντίζελ. Όλες οι χώρες αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές στις ίδιες τιμές, αλλά επιβάλλουν διαφορετικούς φόρους. Γι’ αυτό η λιανική τιμή του ντίζελ είναι διαφορετική. Σε κάποιες χώρες, π.χ.