Διατηρείται η εισφορά των επαγγελματιών υπέρ των ανέργων το 2020

ου Δ. Κατσαγάνη capital.gr

Θα παραμείνει και το 2020 η μηνιαία εισφορά των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων υπέρ των ανέργων. 

Ο λόγος για την εισφορά των 10 ευρώ/μήνα την οποία προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου από την 1η/1/2017 ως υποχρέωση των επαγγελματιών. 

Πρόκειται για μία εισφορά, ανεξάρτητη από το εισόδημα των επαγγελματιών, η οποία συνεισπράττεται εδώ και σχεδόν τρία χρόνια κάθε μήνα, μαζί με τις άλλες εισφορές (πχ κύριας ασφάλισης, υγείας) οι οποίες υπολογίζονται βάσει του εισοδήματος τους.

Έτσι, πχ ένας αυτοαπασχολούμενος ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ, ο οποίος κάθε μήνα πληρώνει τις κατώτατες εισφορές κύριας σύνταξης–υγείας ύψους 26,9% επί του κατωτάτου μισθού των 650 ευρώ (περίπου 175 ευρώ), καταβάλλει ταυτόχρονα 10 ευρώ υπέρ του ΟΑΕΔ. Έτσι, το συνολικό ποσό που καταβάλλει υπέρ των ταμείων, κάθε μήνα, ανέρχεται στα 185 ευρώ.

Ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr από κύκλους του υπ. Εργασίας αναφέρουν πως η μηνιαία εισφορά των 10 ευρώ/μήνα υπέρ του ΟΑΕΔ θα διατηρηθεί και το 2020, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου, νέου συστήματος προκαθορισμένων εισφορών, οι οποίες θα είναι πλήρως ανεξάρτητες από το εισόδημα τους.

Έτσι, μαζί πχ με τις νέες κατώτατες –υποχρεωτικές για όλους τους επαγγελματίες– εισφορές κύριας σύνταξης και υγείας, οι οποίες, σύμφωνα με το βασικό σενάριο στο οποίο έχει καταλήξει το Υπ. Εργασίας, θα ανέρχονται σε 210 ευρώ, θα καταβάλλεται, από την  1η/1/2020 και η ήδη ισχύουσα εισφορά 10 ευρώ υπέρ του ΟΑΕΔ. Συνολικά, δηλαδή, οι ελάχιστες εισφορές των επαγγελματιών υπέρ των ταμείων, θα ανέρχονται κάθε μήνα σε 220 ευρώ.

Η εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ θα είναι υποχρεωτική και για τις άλλες 5 κλίμακες εισφορών κύριας σύνταξης –υγείας, τις οποίες, αν επιθυμούν, θα μπορούν να επιλέξουν οι επαγγελματίες. Θα ανέρχεται, μάλιστα, στο ίδιο ποσό, (10 ευρώ /μήνα), ανεξαρτήτως της κλίμακας (“κλάσης”), την οποία θα επιλέγει ο κάθε επαγγελματίας.

Συνεπώς, το σύνολο των εισφορών θα διαμορφωθούν ως εξής:

Διατηρείται η εισφορά των επαγγελματιών υπέρ των ανέργων το 2020