ΣΕΕΠΕ: Μεγάλη επιτυχία της ΑΑΔΕ η εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων

Πηγή: energypress.gr

Με αφορμή τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ και της ΑΑΔΕ εξάρθρωσης κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων, ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) εκφράζει την ικανοποίησή του και συγχαίρει για τη μεγάλη επιτυχία σε ένα μείζον θέμα και από τα κυριότερα προβλήματα του Κλάδου, όπως αυτό της παραβατικότητας. 

Το τελευταίο διάστημα, με τη δραστηριοποίηση της ΑΑΔΕ, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου, αλλά ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες που επιτρέπουν σε επιτήδειους να συνεχίζουν ανεμπόδιστα την παραβατικότητα, με αντίκτυπο στην Εθνική Οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές τους εργαζόμενους και τις υγιείς επιχειρήσεις του Κλάδου.

Είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί η εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουν νομοθετηθεί – αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα – και παράλληλα να ενισχυθούν κατάλληλα οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσουν σε ουσιαστικούς ελέγχους της αγοράς.

Για να ολοκληρωθούν όλα τα μέτρα για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού και διακίνησης των καυσίμων απαιτείται πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα, συνεργασία και καλός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, υπουργείων και ιδιωτικού τομέα, καθώς και απλοποίηση των διαδικασιών. Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και γενικά της παρανομίας στην Αγορά Καυσίμων – δεν είναι υπόθεση μόνο μιας Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ και των ικανών στελεχών της – αλλά όλης της Πολιτείας και ιδιαίτερα των αρμόδιων Υπηρεσιών και των ελεγκτικών μηχανισμών. Επιπλέον, σημαντικό είναι να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης με αναλυτική περιγραφή κάθε βήματος / έργου, τον υπεύθυνο κάθε δράσης και αυστηρό χρονοδιάγραμμα για κάθε βήμα/έργο.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, Γιάννης Αληγιζάκης αναφερόμενος στη μεγάλη επιτυχία εξάρθρωσης κυκλώματος τόνισε: «Ο Σύνδεσμος συγχαίρει την αποτελεσματική επιχείρηση της ΕΛΑΣ και της ΑΑΔΕ στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας στα καύσιμα. Για να εφαρμοστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα μέτρα για την παρανομία στα καύσιμα (συστήματα εισροών / εκροών, GPS,  κλπ,) θεωρείται απαραίτητο να οριστεί ένας Φορέας, όπως η ΑΑΔΕ, που θα έχει όλη την ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και ένα Στέλεχος με αποφασιστικές αρμοδιότητες, ως υπεύθυνος Συντονιστής / Διαχειριστής του όλου προγράμματος (Project Manager). Είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του συστήματος αξιοποίησης των δεδομένων του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων όλης της Χώρας, καθώς και η εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουν ενταχθεί στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΑΑΔΕ ή έχουν νομοθετηθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα και να ξεκινήσει ένας πλήρης και ολοκληρωμένος έλεγχος σε όλη την επικράτεια. Ο Σύνδεσμος παραμένει πάντα στη διάθεση της Πολιτείας και των αρμόδιων Υπηρεσιών, έχοντας υποβάλλει προτάσεις με στόχο να συμβάλει, με κάθε τρόπο, στην καταπολέμηση των φαινομένων παραβατικότητας, προς όφελος των υγιών επιχειρηματιών του Κλάδου, των καταναλωτών και ιδιαιτέρα της εθνικής οικονομίας».