Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Ενημέρωση για οφειλόμενες συνδρομές

Πηγή: www.eea.gr

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τα μέλη του για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.2081/1992, ως ισχύει, και του άρθρου 94 του Ν.4314/2014, οι συνδρομές των μελών των Επιμελητηρίων ήταν υποχρεωτικές μέχρι και το έτος 2014.

Τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι υποχρεωτικές αυτές συνδρομές, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α.78030/2014 (ΦΕΚ 3586/31.12.2014 τ.Β) μπορούν να προχωρήσουν στη βεβαίωσή τους και να τις αποστείλουν προς είσπραξη, μέσω των Δ.Ο.Υ., όπως προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προκειμένου να μην αναγκαστεί να εφαρμόσει την παραπάνω διαδικασία, καλεί τα μέλη του να τακτοποιήσουν μέχρι 31.12.2019 τις οφειλές που αφορούν στις υποχρεωτικές εισφορές (συνδρομές).

Η οφειλή μπορεί να εξοφληθεί με τους εξής τρόπους:

  • Με e-banking χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Πληρωμής, που θα αποσταλεί ταχυδρομικώς (συστήματα DIAS).
  • Σε γκισέ τράπεζας (εκτός ALPHA Bank) με χρέωση λογαριασμού χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Πληρωμής, που θα αποσταλεί ταχυδρομικώς.
  • Μέσω e-chamber (e-Επιμελητήριο) με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Οδηγίες στο σύνδεσμο https://www.eea.gr/ipiresies-eea/e-epimelitirio/

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 210 3380200.

Η παραπάνω ενημέρωση δεν αφορά τα μέλη του Ε.Ε.Α. που έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεωτικές, μέχρι και το έτος 2014, συνδρομές τους.