ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 25 Ν.4439/2016

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την προσαρμογή πρατηρίων του άρθρου 25 του Ν.4439/2016 που λήγει 31/12/2019 θα σταλεί εγκύκλιος προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών για παράτασή της .