ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤ΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 17/1/2020-

– Συνάδελφοι ΠΡΟΣΟΧΗ Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τον ΣΤ’ Κύκλο της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» θα διαρκέσει ως και την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση, υποχρεούνται να υποβάλλουν, κατά το ως άνω διάστημα, ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο site της ΚτΠ ΑΕ, http://www.ktpae.gr. Για ερωτήματα και διευκρινίσεις σχετικά με την Δράση, εκτός του site της ΚτΠ ΑΕ, μπορούν να υποβάλλουν μέσω email στην διεύθυνση gas_station@ktpae.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό 21313 00700, επιλογή 1: Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια επιλογή 6: E-GAS. ‘Οπως μας ενημέρωσαν δεν θα υπάρξει άλλος κύκλος και δεν θα δοθεί παράταση γι αυτό όσοι δεν έχετε υποβάλει αίτηση πρέπει να το κάνετε άμεσα .