Η Βαρυχειμωνιά Επέφερε Αλματώδη Αύξηση της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας- Ανάλυση ΙΕΝΕ

Πηγή: Των Αδάμ Αδαμόπουλου και Δημήτρη Μεζαρτάσογλου* energia.gr

Άλμα κατέγραψε η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για την εβδομάδα από 6-12 Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που εκπονεί το τμήμα ενεργειακών αγορών του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ). Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο που εκδόθηκε την Δευτέρα, η ζήτηση κορυφώθηκε στις 169,320 MWh την Τρίτη, 7/1, με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή, 12/1, όταν ανήλθε στις 144,520 MWh και με τη συνολική ζήτηση για το σύνολο του περασμένου επταήμερου, να ανέρχεται στις 1,119,182 MWh.

Επίσης, το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,662 MW, με το ελάχιστο και το μέγιστο φορτίο συστήματος για το εν λόγω χρονικό διάστημα να διαμορφώνεται στα 4,527 MW και 8,553 MW αντιστοίχως.

Να θυμίσουμε, πως σε σύγκριση με την εβδομάδα 30/12/2019- 5/1/2020, το μέσο φορτίο αυξήθηκε κατά 387 μεγαβατώρες, ενώ η συνολική ζήτηση κατά 137,657 μεγαβατώρες (κάτωθι διάγραμμα)

Όσον αφορά στο εβδομαδιαίο μείγμα καυσίμου στην χώρα, διαμορφώθηκε κυρίως από φυσικό αέριο, σε ποσοστό 36%, λιγνίτη, κατά 21%, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε ποσοστό 20%, καθαρές εισαγωγές, κατά 19% και μεγάλα υδροηλεκτρικά σε ποσοστό 4%.

Σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, παρατηρήθηκε αύξηση στα μερίδια του λιγνίτη κατά 4% και του φυσικού αερίου κατά 9%, ενώ καταγράφηκε πτώση στα μερίδια των ΑΠΕ κατά 5%, των καθαρών εισαγωγών, κατά 6% και των μεγάλων υδροηλεκτρικών κατά 2%.

Επίσης, η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη ανήλθε σε 404,107 MWh και 235,555 MWh αντιστοίχως, για το περασμένο επταήμερο, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθε στις 229,365 MWh.

Τέλος, ανά μονάδα παραγωγής, αξίζει να αναφερθεί ότι οι μονάδες 2 (23,926 MWh), 3 (27,007 MWh), 4 (22,720 MWh) και 5 (12,283 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (25,998 MWh) και 4 (26,066 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (27,550 MWh) και 4 (17,283 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης, η μονάδα 1 (25,200 MWh) του σταθμού του Αμυνταίου στη Φλώρινα και ο σταθμός της Μελίτης (23,922 MWh), επίσης στη Φλώρινα, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, συγκαταλέγονται ανάμεσα σε εκείνους με τη μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας καθ’ όλη την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου που χρησιμοποιούν ως καύσιμο φυσικό αέριο, του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας, που ανήκει στην ΡROTERGIA (58,191 MWh), του Αλιβερίου 5 που ανήκει στην ΔΕΗ (48,833 MWh), των Αγίων Θεοδώρων της Κόρινθος Power (48,517 MWh), του Λαυρίου 5 της ΔΕΗ (48,089 MWh), του Ήρωνα (45,210 MWh) και της Elpedison στην Θεσσαλονίκη (41,536 MWh) συγκαταλέγονται μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν τη μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας κατά το περασμένο επταήμερο.

*Διευθυντής Μελετών ΙΕΝΕ