Υπουργείο Ενέργειας Κύπρου: «Η Κύπρος έχει από την πιο φτηνή βενζίνη στην ΕΕ»

energypress.gr

Ακόμα και με αύξηση, η Κύπρος θα είναι από τις πιο φτηνές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει το Υπουργείο Ενέργειας.

Σε ανακοίνωση του με αφορμή τα δημοσιεύματα για αύξηση στην τιμή της βενζίνης, το Υπουργείο διευκρινίζει η Κύπρος θα είναι η 5η φθηνότερη χώρα στην ΕΕ βάσει των τιμών που ίσχυαν την περασμένη Δευτέρα. Σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Κυβέρνησης, αυτοί έχουν επιτευχθεί από το 2018 και πως ο λόγος που εκδόθηκε τώρα διάταγμα για τη πρόσμιξη βιοκαυσίμων, είναι επειδή οι προηγούμενες χρονιές δεν μετρούν σωρευτικά προς τον στόχο.

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

Σε σχέση με δημοσιεύματα αναφορικά με τον εθνικό στόχο διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις μεταφορές για το 2020, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Όπως συμβαίνει και παγκόσμια, η μετάβασή μας σε καθαρότερη ενέργεια συνεπάγεται αυξημένο κόστος και η προσπάθειά μας ως Κυβέρνηση, ήταν και παραμένει η επίτευξη των περιβαλλοντικών μας στόχων με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση στην οικονομία. Αυτό είναι που πετύχαμε για τον κύριο περιβαλλοντικό στόχο ΑΠΕ 2020 της Κυπριακής Δημοκρατίας (επετεύχθη ήδη από το 2018) και αυτό είναι που επιδιώκουμε, τα συναρμόδια Υπουργεία, και για τον στόχο στις Μεταφορές.

Ο στόχος του 10% για ΑΠΕ στις Μεταφορές, ο οποίος τέθηκε το 2009, είναι ένας από τους δύο υποχρεωτικούς περιβαλλοντικούς στόχους ΑΠΕ και πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τις 31/12/2020 (και όχι μέχρι 1/1/2020 όπως λανθασμένα αναφέρεται σε κάποια ΜΜΕ). Κύριος δε τρόπος επίτευξής του είναι η πρόσμιξη πιστοποιημένων βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα, τα οποία όμως είναι πιο ακριβά αφού κατά την παραγωγή τους είχαν τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Παράλληλα, λόγω του ότι οι κλιματολογικές ιδιαιτερότητες της Κύπρου καθιστούν τον στόχο του 10% δύσκολα επιτεύξιμο, εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να καλυφθεί μέρος του με στατιστική μεταβίβαση από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Σήμερα βρισκόμαστε στο 5% του στόχου και με Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας που εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή, το ποσοστό ανεβαίνει στο 7.3%. Αυτό αναμένεται να επιφέρει όντως αύξηση στην τιμή της βενζίνης, όχι στα επίπεδα που δημοσιεύονται αλλά της τάξης των 2 με 2.5 σεντ του ευρώ, περιλαμβανομένων και των φόρων. Στο πετρέλαιο κίνησης δεν αναμένεται ιδιαίτερη μεταβολή.

Τονίζεται σχετικά πως ακόμα και με την αύξηση των 2.5 σεντ στην τελική τιμή της βενζίνης, η Κύπρος θα είναι η 5η φθηνότερη χώρα στην ΕΕ βάσει των τιμών που ίσχυαν την περασμένη Δευτέρα, με πέραν των 20 σεντ διαφορά από τον μέσο όρο των κρατών μελών (για τον πίνακα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ πατήστε εδώ).

Σε κάθε περίπτωση, η αναμενόμενη αυτή αύξηση στην τιμή της βενζίνης υπήρξε και ο λόγος που η Κυβέρνηση περίμενε έως τώρα για την έκδοση του εν λόγω Διατάγματος για πρόσμιξη βιοκαυσίμων, αφού οι προηγούμενες χρονιές δεν μετρούν σωρευτικά προς τον στόχο.