Επίδομα Θέρμανσης: Λήγει την Παρασκευή η προθεσμία για την αγορά πετρελαίου

energypress.gr

Ως γνωστόν το Υπουργείο Οικονομικών αύξησε το κονδύλι για επίδομα πετρελαίου από τα 64 εκατ. ευρώ που είχε διανεμηθεί τον χειμώνα 2018-2019 στα 84 εκατ. ευρώ για τον χειμώνα 2019-2020.

Για πρώτη φορά ανακοίνωσε την εξόφληση του συνόλου του επιδόματος για τους δικαιούχους που άγγιξαν έως το τέλος του 2019 τις 600.000, αφού υπήρχε το δημοσιονομικό περιθώριο και επιπλέον επειδή με βάση τον σχεδιασμό δεν ήθελε οι δαπάνες του επιδόματος να βαρύνουν το τρέχον έτος.

Στη σχετική υπουργική απόφαση ξεκαθαρίζονταν το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης υπολογισθείσας αξίας, μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του επιδόματος, από 15 Οκτωβρίου 2019 έως και 31 Ιανουαρίου 2020. Σε περίπτωση που η υπολογισθείσα αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της υπολογισθείσας αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα.

Τα χρήματα μπήκαν στους λογαριασμούς όλων όσοι είχαν εγκεκριμένη αίτηση μέχρι και τις 31/12/2019. Η συμφωνία ήταν ότι τα χρήματα θα πιστώνονταν ακόμη και αν ο δικαιούχος δεν είχε αγοράσει ακόμη πετρέλαιο, με την υποχρέωση ότι θα έπρεπε να το προμηθευτεί μέχρι και τις 31/12. Η ημερομηνία παρήλθε άπρακτη και το Υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε και έδωσε παράταση ενός μήνα μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 31/1. Μέχρι τότε θα πρέπει να όσοι έχουν πάρει το επίδομα που τους αντιστοιχεί ή τουλάχιστον το μισό να μπορούν να αποδείξουν ότι το χρησιμοποίησαν για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης με το σχετικό τιμολόγιο.

Τούτο διότι μετά τις 5 Φεβρουαρίου 2020 και όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου 2020, θα γίνει διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης με βάση τα υποβληθέντα φορολογικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και επαναϋπολογισμός του ποσού επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης του κάθε δικαιούχου.

Για τις περιπτώσεις που προκύψουν διαφορές μεταξύ του αρχικά καταβληθέντος ποσού και του επαναϋπολογισθέντος εφαρμόζονται οι δικαιούχοι θα κληθούν να επιστρέψουν την διαφορά ή και το σύνολο του επιδόματος που πήραν και αντιστοιχούσε στην ποσότητα πετρελαίου ανάλογα με την ζώνη στην οποία βρίσκεται το σπίτι του.

(του Τάσου Δασόπουλου, news247)