ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ-Πέμπτη, 6 Φεβρουάριος 2020

Πέμπτη, 6 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO1.211,122
UNLEADED 95 BIO1.156,7021.156,194
UNLEADED 100 BIO1.226,5191.226,895
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO904,794903,745
HEATING GASOIL (ΧΠ)697,665696,516
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO971,534973,823
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ603,295599,380
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ663,595659,680
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ634,661659,161
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ670,836
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S452,992451,822
Fuel Oil No 380 1%S446,168
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO492,140
KERO SPECIAL497,600
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100258,950263,490
ΒΕΑ 30/45280,780
ΒΕΑ 35/40276,240
ΒΕΘ 50/70262,590

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)