Καύσιμα αξίας μισού δισ. ευρώ καταναλώνει το Δημόσιο – Σημαντική αύξηση το 2019

energypress.gr

Με συν 14% «έτρεξε» το πρόγραμμα δημοσίων συμβάσεων το 2019, καθώς το συνολικό κόστος για προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών, την κατασκευή έργων και την εκπόνηση μελετών, ανήλθε στα 6,5 δισ. ευρώ, έναντι 5,7 δισ. ευρώ το 2018.

Με βάση τα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), τα περισσότερα χρήματα τα ξοδεύουμε την κατασκευή έργων, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι δαπάνες για την προμήθεια καυσίμων, οι οποίες ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ ο αριθμός των δημοσίων συμβάσεων που υπογράφηκαν το 2019 ανέρχεται 194.251, εκ των οποίων οι 107.416 αφορούν συμβάσεις προμηθειών 74.173 υπηρεσιών και 8.157 συμβάσεις έργων. Σημειώνουμε ότι το 2018 υπογράφηκαν συνολικά 198.166 συμβάσεις.

Στους παραπάνω αριθμούς θα πρέπει να προστεθούν 1.446 συμβάσεις για μελέτες και άλλες 3.509 υπογραφές που αφορούν τεχνικές ή λοιπές συναφείς υπηρεσίες. Ωστόσο, για την τελευταία κατηγορία, δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για το συνολικό κόστος.

Ανά κατηγορία σύμβασης στην πρώτη θέση έρχονται οι συμβάσεις προμηθειών με το συνολικό τους κόστος ανέρχεται 2,5 δισ. ευρώ, έναντι 2 δισ. ευρώ το 2018. Για τις 107.416 συμβάσεις προμηθειών, ενεπλάκησαν 2.066 αναθέτουσες αρχές, ενώ ο μέσος όρος ποσού ανά σύμβαση να διαμορφώνεται στις 23.256 ευρώ, έναντι 18.544 ευρώ το 2018.

Δεύτερες σε κόστος, είναι οι συμβάσεις υπηρεσιών με το συνολικό τους ύψος να ανέρχεται το 2019 στα 2 δισ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένο από το 1,92 δισ. ευρώ το 2018. Οι 74.173 συμβάσεις υπηρεσιών, υπογράφηκαν από 2.186 αναθέτουσες αρχές με το μέσο όρο ποσού ανά σύμβαση να διαμορφώνεται στις 26.792 ευρώ, έναντι 24.494 ευρώ το 2018.

Όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το ύψος τους ανήλθε σε 1,94 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018 (1,72 δισ. ευρώ). Τις 8.157 συμβάσεις έργων υπέγραψαν 702 αναθέτουσες αρχές, ενώ ο μέσος όρος ποσό ανά σύμβαση διαμορφώθηκε στις 237.860 ευρώ έναντι 186.351 ευρώ το 2018.

Για τις συμβάσεις μελετών, το συνολικό κόστος ανήλθε στα 62 εκατ. ευρώ, έναντι 41,8 εκατ. ευρώ το 2018. Οι 1.446 συμβάσεις μελετών, υπογράφηκαν για λογαριασμό 433 αναθετουσών αρχών με το μέσο όρο ποσού ανά σύμβαση να διαμορφώνεται στις 42.898 ευρώ έναντι 25.199 το 2018.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ, οι πλέον «ακριβές» συμβάσεις, είναι αυτές των δημοσίων έργων και συγκεκριμένα ο κωδικός “Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού” όπου το συνολικό ύψος τους,ο 2019 ανήλθε στο 1,44 δισ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) έναντι 1,04 δισ. ευρώ το 2018.

Χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ακολουθεί ο κωδικός «Καύσιμα» με 545,7 εκατ. ευρώ, έναντι 526 εκατ. ευρώ το 2018, οι «Ιατρικές Συσκευές» με 266,5 εκατ. ευρώ, τα «Φαρμακευτικά Προϊόντα» με 246,3 εκατ. ευρώ, οι «Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα» με 211 εκατ. ευρώ, τα «Μονωμένα σύρματα και καλώδια» με 166,1 εκατ. ευρώ.

Στις «Υπηρεσίες οδικών μεταφορών» ξοδέψαμε 146 εκατ. ευρώ, ενώ στις «Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού» 130 εκατ. ευρώ. Για «Δίκτυα» δαπανήσαμε 119,7 εκατ. ευρώ, για «Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης» 117,1 εκατ. ευρώ, για «Αυτοκίνητα οχήματα» 106,6 εκατ. ευρώ, για «Υπηρεσίες μηχανικού» 98,7 εκατ. ευρώ για «Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα» 98,5 εκατ. ευρώ, για «Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών» 94,4 εκατ. ευρώ.

Τονίζεται ότι η ακριβότερη σύμβαση για το 2019 ήταν η προμήθεια 200 εκατ. λίτρων αεροπορικού καυσίμων J8 (NATO F34) αξίας 100 εκατ. ευρώ, για λογαριασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Πολεμική Αεροπορία), ακολουθεί η «Σύζευξις ΙΙ Υποδομές» με 96 εκατ. ευρώ και η προμήθεια «Πετρελαίου Κίνησης Θέρμανσης» για την ΟΣΥ ΑΕ με 95,4 εκατ. ευρώ. Τέταρτη σε ύψος έρχεται η υπογραφή σύμβασης 88,5 εκατ. ευρώ για προμήθεια πετρελαίου κίνησης πάλι για λογαριασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

(του Σταμάτη Ζησίμου, euro2day.gr)