Παράταση πιλοτικής εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στα καύσιμα

20 03 2020 | 11:01

energypress.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4676/2020, η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι. στα καύσιμα που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 παρατείνεται έως 30 Απριλίου 2020 με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2020 και με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έως και τεσσάρων μηνών, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.