Προς κρατική ενίσχυση για τη διάσωση του Πρίνου – Επιβεβλημένη την θεωρεί η κυβέρνηση για οικονομικούς, αλλά και γεωπολιτικούς λόγους

energypress.gr

Επιβεβαιώνεται το σενάριο που θέλει την κυβέρνηση να στηρίζει εμπράκτως την παραγωγή πετρελαίου στον Πρίνο, καθώς σε απάντησή του προς βουλευτές του ΚΚΕ, το ΥΠΕΝ επισήμανε ότι δεσμεύεται για τη συνέχιση της λειτουργίας, καθώς και για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον, παρά το δύσκολο κλίμα που επικρατεί στην παρούσα φάση για δραστηριότητες και επενδύσεις αυτού του είδους.

Αναλυτικότερα, το ΥΠΕΝ ανέφερε στην απάντησή του ότι “η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τη σηµασία του κοιτάσµατος του Πρίνου για την τοπική οικονοµία στην περιοχή της Καβάλας, δεσµεύεται για τη συνέχιση της λειτουργίας του δηλαδή της άντλησης του πετρελαίου και την ανάπτυξη και εκµετάλλευση του κοιτάσµατος «Έψιλον». Αυτή είναι άλλωστε και η βασική εγγύηση για την διασφάλιση της απασχόλησης. 

Για το λόγο αυτό, τα συναρµόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονοµικών βρίσκονται σε διαπραγµατεύσεις µε την εταιρεία (Energean Oil & Gas) η οποία διαχειρίζεται το κοίτασµα µε στόχο την επίτευξη µιας βιώσιµης λύσης”. 

Σύμφωνα με το υπουργείο, η όποια λύση δοθεί θα έχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και θα αξιοποιεί την αυξηµένη ευελιξία που έχει δοθεί, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλάρωσε τους όρους στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού, λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν συγκεκριµένοι µηχανισµοί και χρονικά περιθώρια που πρέπει να τηρηθούν. 

Επίσης, σημειώνεται ότι από το 2008 µέχρι σήµερα έχουν επενδυθεί για την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου στην περιοχή πάνω από 450 εκατ. ευρώ, η συνεισφορά στην τοπική κοινωνία εκτιµάται στο ποσό των 165 εκατ. ευρώ και στην εθνική οικονοµία (από όλες τις συναφείς δραστηριότητες) στο ποσό των 340 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, δεν έχει υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια καµία έκπτωση στην περιβαλλοντική προστασία της περιοχής του Κόλπου της Καβάλας. 

Ταυτόχρονα, το υπουργείο υπογραμμίζει και τις ευρύτερες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την συγκεκριµένη περιοχή, δηλαδή την επανεκκίνηση του έργου της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου της Καβάλας (για το οποίο το ΤΑΙΠΕ∆ προσλαµβάνει τεχνικό σύµβουλο για την εκπόνηση της µελέτης κόστους-οφέλους και θα προχωρήσει πολύ σύντοµα στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισµού) καθώς και στις προοπτικές ανάπτυξης του λιµένα της Καβάλας.

Τέλος, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική συγκυρία και δεδομένης της τουρκικής επιθετικότητας που έχει προσλάβει νέα χαρακτηριστικά, η προστασία της παραγωγής στον Πρίνο και η ανάληψη νέων πρωτοβουλιών έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για γεωπολιτικούς λόγους εκτός από οικονομικούς.

Αυτό που απομένει να φανεί είναι η ακριβής μορφή και το ύψος που μπορεί να λάβει η στήριξη της κυβέρνησης προς τον Πρίνο.