Αυξήθηκε η κατανάλωση των πετρελαιοειδών στη χώρα το 2019

energyin.gr

Αύξηση 3,8% στην κατανάλωση πετρελαιοειδών στη χώρα, καταγράφηκε στην Ελλάδα το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα η κατανάλωση αυξήθηκε από 7.016.759 μετρικούς τόνους το 2018 σε 7.281.311 μετρικούς τόνους το 2019.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή προήλθε, κατά κύριο λόγο, από την αύξηση στην κατανάλωση του υγραερίου κατά 23,5%, του πετρελαίου θέρμανσης κατά 11,7% και του πετρελαίου κίνησης κατά 1,3%. Η κατανάλωση των κατηγοριών μαζούτ χαμηλού θείου και μαζούτ υψηλού θείου μείωση 4,5% και αύξηση 15,1%, αντίστοιχα. Για τις κατηγορίες βενζίνης σούπερ, αμόλυβδη και σούπερ αμόλυβδη 98/100 δεν είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ 2019 και 2018, διότι τα στοιχεία του 2019 περιλαμβάνουν και την κατανάλωση των αντίστοιχων κατηγοριών σε μίγμα με βιοκαύσιμο.

Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση, είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν οι περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας. Η χαμηλότερη κατανάλωση παρατηρείται στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Βορείου Αιγαίου.