Υπενθύμιση για έλεγχο και ηλεκτρονική διόρθωση ΑΜΔΙΚΑ μέχρι 30/6/20- ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αφορά τις ταμειακές μηχανές που έχουμε στο shop για άλλα είδη.

Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση μας στις 20/5/2020 που σας ενημερώναμε σχετικά με την εγκύκλιο που μας είχε αποστείλει η ΑΑΔΕ και η οποία ανέφερε τα εξής:

ΑΑΔΕ: Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας ότι η Υπηρεσία μας υλοποίησε διαδικασία ελέγχου και ηλεκτρονικής διόρθωσης του Αριθμού Μητρώου Διανομέα Καυσίμων (ΑΜΔΙΚΑ) που αντιστοιχεί σε κάθε ΦΗΜ (Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό) που έχουν στην κατοχή τους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. ( www . aade . gr), επιλέγοντας από την Κεντρική σελίδα / Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις / Φορολογικές υπηρεσίες / Βιβλία – Στοιχεία / Ταμειακές μηχανές / Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ (απευθείας link : https :// www 1. aade . gr / tameiakes /). Μετά τη σύνδεσή τους στο σύστημα, θα πρέπει να μπουν στο μενού των Ρυθμίσεων και συγκεκριμένα στην επιλογή «ΕΑΦΔΣΣ – Ταμειακές – Διόρθωση ΑΜΔΙΚΑ – AES KEY – Εταιρεία συντήρησης» και να ελέγξουν ότι για ΚΑΘΕ ΦΗΜ που έχουν στην κατοχή τους αναγράφεται δίπλα το σωστό ΑΜΔΙΚΑ.

Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση, θα πρέπει να κλικάρουν το συγκεκριμένο πεδίο και επιλέγοντας από το menu την «Διόρθωση ΑΜΔΙΚΑ» να εισάγουν το σωστό ΑΜΔΙΚΑ που αντιστοιχεί στον ΦΗΜ. Υπενθυμίζουμε ότι, ο ΑΜΔΙΚΑ είναι ένας αριθμός με 13 ψηφία, με τα 9 πρώτα να αντιστοιχούν στον ΑΦΜ της επιχείρησης και είναι αυτός που έχει αποδοθεί στο πρατήριο από το Πληροφοριακό Σύστημα εισροών – εκροών. Αν η εισαγόμενη διόρθωση δεν ακολουθεί την παραπάνω συνθήκη, το σύστημα την απορρίπτει αυτόματα.

Παρακαλούμε η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 30/6/2020. Σημειώνουμε ότι η διαδικασία ενημέρωσης του ΑΜΔΙΚΑ απαιτείται ΚΑΙ σε κάθε περίπτωση μεταβολής, όπως η αλλαγή τόπου εγκατάστασης του ΦΗΜ.