την επόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τα νέα στελέχη της ΡΑΕ – Αναβάθμιση της Αρχής δρομολογεί η κυβέρνηση

energypress.gr

Το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης σχετικά με τον αναβαθμισμένο ρόλο που δρομολογεί για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα δίνουν τα τρία νέα πρόσωπα που θα επιλεγούν για τη θέση του προέδρου, του πρώτου αντιπροέδρου και του μέλους της Αρχής.

Η επιλογή, ανάμεσα στα «πολλά και πολύ καλά» βιογραφικά που, σύμφωνα με αξιόπιστους παράγοντες, υποβλήθηκαν στη σχετική διαδικασία, θα ανακοινωθεί άμεσα, έτσι ώστε οι τρείς επιλεγέντες να περάσουν από ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου πολύ πιθανόν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ο λόγος για τη σπουδή της κυβέρνησης είναι ότι δεν θέλει να υπάρξει νεκρός χρόνος, αντίθετα επιδιώκει να συνεχίσει πολύ σύντομα την κανονική λειτουργία της η Αρχή, δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχουν εκκρεμμότητες για τις οποίες πρέπει να υπάρξουν οι σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

Πέραν της αυτονόητης τεχνοκρατικής και διοικητικής επάρκειας, κριτήρια της επιλογής, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, είναι το να μπορούν τα νέα μέλη να ενισχύσουν την εξωστρέφεια της Αρχής, να υπηρετήσουν έναν ενισχυμένο ρόλο της ΡΑΕ σε μια αγορά που θα λειτουργεί πλέον σε περιφερειακή βάση και σε απόλυτη συνάφεια με τις γειτονικές αγορές, καθώς επίσης να συμβάλλουν στη συγκρότηση μιας ΡΑΕ που θα συνεργάζεται με τους Ρυθμιστές των άλλων χωρών και θα παρεμβαίνει στα τεκταινόμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τη στενότερη συνεργασία της ΡΑΕ με τις άλλες ανεξάρτητες Αρχές (όπως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Επιτροπή Ανταγωνισμού κ.λπ.) καθώς τα θέματα στα οποία εμπλέκονται από κοινού είναι ολοένα και περισσότερα. Είναι και αυτό ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η κυβέρνηση θέλει να υπάρχει συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα στελέχη που θα κληθούν να αναλάβουν το τιμόνι της ΡΑΕ, και αυτό δεν αφορά μόνον τις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου, αλλά και των υπολοίπων μελών. Άλλωστε, όπως βεβαιώνουν αξιόπιστες πηγές, σε μεγάλο βαθμό, σε αυτή τη φάση, δεν θα επιλεγούν μόνον τα τρία πρόσωπα για της χηρεύουσες θέσεις, αλλά θα υπάρξει και ένας καταρχάς σχεδιασμός για εκείνα που θα καταλάβουν τις άλλες τέσσερις θέσεις (δεύτερος αντιπρόεδρος και τρία μέλη) που χηρεύουν τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Συνολικά η κυβέρνηση δρομολογεί την αναβάθμιση της ΡΑΕ και προς τούτο θα ληφθούν και αποφάσεις για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης της Αρχής, υποστελέχωση που, όπως αναγνωρίζεται, δυσκόλεψε κατά πολύ τη λειτουργία του Ρυθμιστή κατά το προηγούμενο διάστημα

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεννόηση με τη νέα ηγεσία της Αρχής θα υπάρξουν οργανωτικές και εργασιακές αλλαγές, όπως η δυνατότητα για ευέλικτες προσλήψεις, ενδεχομένως αναπροσαρμογή μισθολογίων, ενίσχυση με κατάλληλο προσωπικό και κυρίως ενίσχυση του τμήματος των ΑΠΕ, ώστε να τρέξουν γρήγορα οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα μέλη της ΡΑΕ επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύστερα από προκήρυξη και προτείνονται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό.

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί της πρότασης του Υπουργού εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής (όπως αναμένεται), τα μέλη που έχουν προταθεί για τις θέσεις του Προέδρου και του Α’ Αντιπροέδρου διορίζονται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ το «απλό» Μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ.