Διακινούσε λαθραία καύσιμα στη Βόρεια Ελλάδα.

troxoikaitir.gr

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος εντοπίστηκε πρατήριο που διακινούσε λαθραία καύσιμα σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών με τη συνδρομή υπαλλήλων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο πρατήριο βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες και κατασχέθηκαν συνολικά (3) πλαστικές δεξαμενές χωρητικότητας ενός τόνου η καθεμία, οι οποίες ήταν εκτός συστήματος εισροών-εκροών καυσίμων, ενώ η μία από αυτές ήταν συνδεδεμένη και με ηλεκτρική αντλία αναρρόφησης καυσίμου.

Συνολικά περιείχαν 2.100 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, για τα οποία δεν προσκομίστηκαν παραστατικά που να δικαιολογούν τη νόμιμη κατοχή τους, ενώ διαπιστώθηκε και η διακίνηση οχτακοσίων τριάντα (830) λίτρων πετρελαίου κίνησης εκτός συστήματος εισροών- εκροών.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου για παραβάσεις του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και της νομοθεσίας για την «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.