Έκθεση Gas Infrastructure Europe: Κερδίζουν έδαφος οι υπηρεσίες LNG στην Ευρώπη

energypress.gr

Ραγδαία συνεχίζουν να αυξάνουν και να διευρύνονται οι υπηρεσίες LNG σε επίπεδο Ευρώπης, όπως αποκαλύπτουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν εχθές από την Gas Infrastructure Europe με την σχετική ετήσια έκθεση του Οργανισμού.

Επιβεβαιώνεται ότι οι μεγάλης κλίμακας τερματικοί σταθμοί LNG στην Ευρώπη προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Αναδεικνύεται επίσης ότι η χρήση τέτοιων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την κατηγορία του small scale LNG, όπως είναι:

LNG Trucking loadings: Η φόρτωση του LNG σε βυτία για τον εφοδιασμό πιο απομακρυσμένων περιοχών, δραστηριότητα που καταγράφει αύξηση 12% ετησίως κατά μέσο όρο εδώ και 3 χρόνια, φτάνοντας σχεδόν τις 70.000 περιπτώσεις το 2019.

Εφοδασμός πλοίων με καύσιμο LNG: Η εν λόγω υπηρεσία ανεβάζει διαρκώς στροφές με περισσότερες από 100 δραστηριότητες το 2019, πράγμα που συνιστά υπερδιπλασιασμό σε σχέση με το 2019.

Όπως υπογραμμίζει η GIE, τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το LNG συνιστά μια αξιόπιστη εναλλακτική για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές εμπορευμάτων και την ναυτιλία, καθώς και στη προμήθεια απομονωμένων (εκτός δικτύου) βιομηχανικών περιοχών και κοινοτήτων. Το LNG έχει πολύ μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα και η μετάβαση σε LNG επιφέρει άμεσα οφέλη στη ποιότητα του αέρα και ως εκ τούτου στην υγεία:

  • Έως 25% λιγότερες εκπομπές CO2
  • Έως 90% λιγότερο οξείδιο του αζώτου (NOx)
  • Αμελητέα ποσότητα θείου και λεπτών σωματιδίων

Επιπρόσθετα, όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι «ουδέτερες άνθρακα»: είναι πλήρως εναρμονισμένες με το υγρό βιομεθάνιο ή με το υγρό συνθετικό μεθάνιο.

Τέλος, αυτές οι επενδύσεις αντιπροσωπεύουν ένα πρώτο βήμα προς την απανθρακοποίηση βιομηχανικών τομέων όπως είναι οι βαριές μεταφορές, όπου βέβαια παρουσιάζονται και οι μεγαλύτερες δυσκολίες στην υιοθέτηση και εφαρμογή τέτοιων μέτρων.