Κύπρος: Μεγάλη μείωση πωλήσεων πετρελαιοειδών τον Ιούνιο, παρά την αύξηση πωλήσεων στα πρατήρια

28 07 2020 | 08:00 energypress.gr

Μεγάλη μείωση παρουσίασαν τον Ιούνιο 2020, μήνα κατά τον οποίο είχαν σταδιακά αρθεί πολλά από τα περιοριστικά μέτρα για αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών, παρά την αύξηση που σημείωσαν οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 (Ιανουάριος – Ιούνιος), οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν πτώση 17,8%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τον Ιούνιο του 2020 τους 92.550 τόνους, σημειώνοντας μείωση 25,1% σε σχέση με τον Ιούνιο 2019.

Μειώσεις, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, παρατηρήθηκαν στις πωλήσεις της βενζίνης κατά 6,6%, αλλά και στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα κατά 91,1%, ενώ οι πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκαν κατά 3,0%.

Όσον αφορά ειδικότερα τις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 0,5% στους 55.216 τόνους.

Εξάλλου, σε σύγκριση με τον Μάιο 2020, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον Ιούνιο του 2020 σημείωσαν αύξηση 3,9%.

Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα, καθώς και στις πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου. Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία και στις πωλήσεις καθαρού και ακάθαρτου πετρελαίου, ελαφρού μαζούτ και ασφάλτου.

Αυξήθηκαν τα αποθέματα πετρελαιοειδών

Εξάλλου, τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιουνίου 2020 σημείωσαν άνοδο 11,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.