ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 6/8/2020

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO1.070,807
UNLEADED 95 BIO1.016,6101.016,133
UNLEADED 100 BIO1.080,5291.080,885
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO783,455782,489
HEATING GASOIL706,285705,207
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO758,554760,711
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ377,206373,545
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ437,506433,845
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ513,536536,480
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ418,498
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S316,847315,758
Fuel Oil No 380 1%S310,572
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO311,160
KERO SPECIAL316,270
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100252,660256,910
ΒΕΑ 30/45273,100
ΒΕΑ 35/40268,840
ΒΕΘ 50/70256,060