ΔΕΠΑ: Οι απώλειες των 210 εκ. ευρώ στη μάχη του φυσικού αερίου και οι προοπτικές για την επανάκαμψή της – Τι αποκαλύπτει η ετήσια οικονομική έκθεση

Κωνσταντίνος Φιλίππου energypress.gr

Την ένταση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου και τις επιπτώσεις στην πάλαι ποτέ κραταιά ΔΕΠΑ αναδεικνύει η ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρίας που ανάρτησε μόλις χθες στην ιστοσελίδα της.

Η δημόσια επιχείρηση αερίου παρουσίασε μείωση κατά περίπου 210 εκ. ευρώ το 2019 των πωλήσεων της σε φυσικό αέριο σε μία χρονιά κατά την οποία καταγράφηκε ρεκόρ κατανάλωσης και εισαγωγών. Η κατανάλωση στην εγχώρια αγορά ανήλθε στις 57,4 TWh (Τεραβατώρες) από 52,4 το 2018, ενώ οι ποσότητες φυσικού αερίου που εισήχθησαν το 2019 ανήλθαν σε 57,7 TWh με τις περισσότερες 54,5% να είναι υγροποιημένο φυσικό αέριο και 45,5% αέριο αγωγού.

Το τελευταίο στοιχείο, της πηγής προέλευσης του φυσικού αερίου, φανερώνει και τη μάχη… που δόθηκε για τις ανταγωνιστικότερες τιμές του LNG και την εισαγωγή φθηνότερων ποσοτήτων. Το αποτέλεσμα ήταν η ΔΕΠΑ να εμφανίσει για το 2019 πωλήσεις της τάξης των 760 εκ. ευρώ από 970,9 εκ. ευρώ το 2018. Οι πωλήσεις της υποχώρησαν στις 27 TWh και όπως η ίδια η εταιρία εξηγεί: «Οι συνθήκες στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου κατά το 2019, χαρακτηρίστηκαν από τη μεγάλη μείωση των τιμών στους διεθνείς κόμβους (hubs), απόρροια της υπερπροσφοράς LNG που οδήγησε σε ανάλογη μείωση των τιμών υγροποιημένου αερίου για ευκαιριακές αγορές (spot). Οι συνθήκες αυτές», σημειώνει η εταιρία, «ευνόησαν την αθρόα εισαγωγή ευκαιριακών φορτίων από μεγάλους καταναλωτές στην Ελλάδα, οι οποίοι εν γένει καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκών τους από τη ΔΕΠΑ, βάσει των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας αερίου που διαθέτει η εταιρεία, οι τιμές των οποίων δεν σημείωσαν εντός του 2019 ανάλογη μείωση.

Κι αν ο πρώτος λόγος της απώλειας μεριδίων για τη ΔΕΠΑ ήταν οι χαμηλές τιμές του LNG, ο δεύτερος, όπως υπαινίσσεται παραπάνω, είναι οι μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας που έχει η ΔΕΠΑ για αέριο μέσω των αγωγών φυσικού αερίου. Οι τιμές σε αυτές και κυρίως με τον κύριο προμηθευτή τη Gazprom καθορίζονταν από τη διακύμανση του αργού πετρελαίου με αποτέλεσμα το αέριο των αγωγών να είναι ακριβότερο.

Η διοίκηση της ΔΕΠΑ έδωσε τη δική της διαπραγματευτική μάχη για την αλλαγή αυτού του status quo πετυχαίνοντας από το δεύτερο εξάμηνο την αλλαγή της σύμβασης ώστε το LNG να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στις τιμές που αγοράζει από τους Ρώσους. Όπως αναφέρει και στην ετήσια έκθεση της «η ανταγωνιστικότητα των μακροχρόνιων συμβάσεων της ΔΕΠΑ αναμένεται να βελτιωθεί κατά το 2ο εξάμηνο του έτους, οδηγώντας σε αυξημένες πωλήσεις σε σχέση με τους πρώτους μήνες του έτους». Πάντως και το πρώτο εξάμηνο για τη δημόσια επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολο: «Οι συνθήκες που επικράτησαν στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 δεν ήταν ευνοϊκές για την Εταιρεία (ΔΕΠΑ Εμπορίας / ΔΕΠΑ). Η κατάρρευση των τιμών LNG, λόγω της πανδημίας, ευνόησε ακόμα περισσότερο τις αθρόες εισαγωγές ευκαιριακών φορτίων LNG στην Ελλάδα από ηλεκτροπαραγωγούς και τρίτους προμηθευτές», περιγράφει η εταιρία στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές

Παρά τη συγκυρία, η εταιρία αναμένεται και εντός του 2020 να συνεχίσει την εν γένει θετική της πορεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της.

 Ο συνολικός όγκος πωλήσεων αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω και να διαμορφωθεί σε περίπου 24 ΤWh (δεν περιλαμβάνεται το αέριο εξισορρόπησης), λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προαναφέρθηκαν. Βασική προτεραιότητα, σύμφωνα με τη ΔΕΠΑ, είναι η υλοποίηση των στόχων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας, το οποίο αναθεωρείται σε συνεργασία με εγνωσμένου κύρους διεθνή σύμβουλο, έτσι ώστε η ΔΕΠΑ να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της εταιρίας και του ομίλου είναι:

1. Η πορεία της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ η οποία είναι σε εξέλιξη

2. Οι διεθνείς εξελίξεις στην αγορά ενέργειας/φυσικού αερίου και ιδιαίτερα η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στην παγκόσμια αγορά LNG

3. Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει την ζήτηση για ενέργεια, ιδίως μετά την εκδήλωση της πανδημίας.

4. Η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.

5. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

6. Η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

7. Τα αποτελέσματα της θυγατρικής Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής (ΕΠΑ Αττικής)

8. Οι εξελίξεις που αφορούν τη διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος στη λιανική αγορά ενέργειας

Το επιχειρησιακό σχέδιο

Η ΔΕΠΑ μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον προχωρά τον μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο

Kεντρικοί άξονες στρατηγικής είναι:

1.       Η μετατροπή της από εταιρία αερίου σε εταιρεία ενέργειας με αυξημένη καθετοποίηση,

2.       Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της στη βασική της εμπορική δραστηριότητα,

3.       Η επέκταση της δραστηριότητάς της εκτός της χώρας και

4.       Η πρωτοπορία στην υιοθέτηση νέων δραστηριοτήτων.