Έρχεται διπλή μείωση στις εργοδοτικές εισφορές

Του Δημήτρη Κατσαγάνη capital.gr

Σχέδιο διπλής και ταυτόχρονης µείωσης του µη µισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων επεξεργάζεται ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες του Capital.gr. Το σχέδιο αυτό προβλέπει, κατά πρώτον, µία νέα οριζόντια µείωση στις συνεισπραττόµενες εισφορές, πέραν εκείνης που συντελέστηκε (0,9%) τον Ιούνιο.

Κατά δεύτερον, προβλέπει παράλληλα µε την προαναφερθείσα οριζόντια µείωση των συνεισπραττόµενων εισφορών, ως ποσοστό επί των µικτών αποδοχών των µισθωτών, είτε τη θέσπιση ενός ενιαίου ασφαλίστρου υγείας για όλους τους µισθωτούς – όπως ισχύει για τους επαγγελµατίες από την 1η Ιανουαρίου, είτε εναλλακτικά (δηλ. αντί ενός ενιαίου ασφαλίστρου υγείας) τη θέσπιση ενός πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών αποκλειστικά για τις εισφορές υγείας, οι οποίες θα παραµείνουν στο υφιστάµενο ποσοστό τους, δηλαδή στο 7,1% επί των µικτών µισθών.

Αµφότερες οι παραπάνω παρεµβάσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενδιάµεση έκθεση της “Επιτροπής Πισσαρίδη”, “κουµπώνουν”, όπως ανέφερε αρµόδιο στέλεχος στο Capital.gr, σε ήδη προηγούµενους κυβερνητικούς σχεδιασµούς.

Και όχι µόνο αυτό, αλλά, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, πρόθεση της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας είναι η εφαρµογή και των δύο παρεµβάσεων µαζί (δηλαδή τόσο της επιβολής ενός τύπου πλαφόν στις εισφορές υγείας όσο και της οριζόντιας µείωσης άλλων συνεισπραττόµενων εισφορών) και όχι της µίας ή της άλλης εναλλακτικά (δηλαδή είτε του πλαφόν στις εισφορές υγείας είτε της οριζόντιας µείωσης).

Επίσης, όπως τονίζουν κύκλοι του οικονοµικού επιτελείου στο “Capital.gr”, αναµένονται να ισχύσουν από το 2021 -χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή τους νωρίτερα (π.χ. το φθινόπωρο του 2020)- και θα έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση ακόµα περισσότερο του κόστους των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές.

Οι ίδιες πηγές επισηµαίνουν πως το εύρος των παρεµβάσεων θα αποφασισθεί τους επόµενους µήνες, ανάλογα µε την πορεία των εσόδων του κράτους και των Ταµείων, αλλά και τις τελικές αποφάσεις για το σχέδιο ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας και σε συνάρτηση µε τον χρόνο εκταµίευσης των κονδυλίων που προβλέπουν οι πρόσφατες ευρωπαϊκές συµφωνίες.

Πώς θα γίνει η εφαρµογή

Στο µεταξύ, στην κυβέρνηση ο αρµόδιος υπουργός, ο κ. Γιάννης Βρούτσης, αλλά και ο νέος υφυπουργός Εργασίας, κ. Πάνος Τσακλόγλου, έχουν ξεκινήσει τις διεργασίες για την κατάληξη της δικής τους πρότασης µείωσης του µη µισθολογικού κόστους. Πιο αναλυτικά, τα δύο βασικά σηµεία του υπό διαµόρφωση αυτού σχεδίου περιλαµβάνουν τις εξής παρεµβάσεις:

1. Νέα οριζόντια µείωση των συνεισπραττόµενων εισφορών ως ποσοστό των µικτών αποδοχών

Το εύρος µίας νέας (µετά από εκείνη του 0,9% τον Ιούνιο) οριζόντιας µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών παραµένει ανοιχτό, µε τα σενάρια να προβλέπουν µία ελάφρυνση κοντά στο 1%, χωρίς να αποκλείεται ακόµα µεγαλύτερο ποσοστό, π.χ. 1,5% ή ακόµα και 2%.

Μία τέτοια µείωση θα µοιραζόταν κατά 2/3 στους εργοδότες και κατά 1/3 στους εργαζοµένους, µε αντίστοιχη µείωση των εισφορών κάθε µεριάς. Έτσι, αν π.χ. µειωνόταν κατά 1% οι εισφορές υπέρ του ΟΑΕΔ, θα µπορούσε να µειωθούν κατά 0,65% οι εργοδοτικές εισφορές και κατά 0,35% οι εργατικές εισφορές. Κάθε µείωση των εργοδοτικών εισφορών οδηγεί σε ισόποση αύξησης της επιχειρηµατικής ρευστότητας, ενώ κάθε µείωση των εργατικών εισφορών οδηγεί σε ισόποση αύξηση των καθαρών αποδοχών των µισθωτών. Έτσι θα ωφελούνταν τόσο οι εργοδότες, όσοι και οι µισθωτοί που αµφότεροι πλήττονται από την κορονο-κρίση.

2. Επιβολή ανώτατου πλαφόν στις ασφαλιστέες αποδοχές για τις εισφορές υγείας

Με βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα, οι ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές ανά µήνα ανέρχονται σε 6.500 ευρώ µικτά (10πλάσιο του κατώτατου µισθού). Αυτό σηµαίνει πως όποιος µισθωτός εισπράττει µικτό µισθό πάνω από 6.500 ευρώ (µικτά), επιβάλλονται εισφορές επί των 6.500 ευρώ (µικτά) και όχι επί του ποσού πάνω από αυτά.

Αν, για παράδειγµα, όπως εξετάζεται, θεσπίζονταν ως ανώτατο πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών τα 2.600 ευρώ (δηλαδή το 4πλάσιο του κατώτατου µισθού, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες), τότε για κάθε ευρώ πάνω από τα 2.600 ευρώ δεν θα επιβαλλόταν καµία εισφορά υγείας (7,1%). Θα επιβαλλόταν εισφορές υγείας 7,1% µέχρι του ποσού των 2.600 ευρώ.

Εναλλακτικά, εξετάζεται να θεσπισθεί ένα ενιαίο “πακέτο” εισφορών, π.χ. 55 ευρώ σε όλους τους µισθωτούς, δηλαδή να καταργηθούν οι υφιστάµενες εισφορές 7,1% επί των µικτών αποδοχών.

Παράδειγμα

Έστω στέλεχος επιχείρησης µε µικτές αποδοχές µηνιαίως στα 3.000 ευρώ.

Με βάση το υφιστάµενο “καθεστώς” η επιχείρηση καταβάλλει εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές) ύψους 39,5%, δηλαδή 1.185 ευρώ. Αν η κυβέρνηση αποφάσιζε, π.χ. µία οριζόντια µείωση 1% στις εισφορές του ΟΑΕ∆ και παράλληλα τη θέσπιση ενός νέου ανώτατου πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών στα 2.600 ευρώ, τότε οι εισφορές της επιχειρήσεις θα διαµορφωνόταν ως εξής:

– Για το σύνολο των µικτών αποδοχών των 3.000 ευρώ θα ίσχυαν εισφορές κύριας-επικουρικής ασφάλισης, ανεργίας ύψους 31,4% (έναντι 32,4% που ισχύουν σήµερα). Συνεπώς το καταβλητέο ποσό θα ανέλθει στα 942 ευρώ.

– Για το κοµµάτι των µικτών αποδοχών που ανέρχεται στο ανώτατο ασφαλιστέων αποδοχών για την υγεία, δηλαδή στα 2.600 θα ισχύσουν εισφορές υγείας 7,1%. ∆ηλαδή το καταβλητέο ποσό θα ανέλθει στα 184 ευρώ. Για υπόλοιπα 400 ευρώ που “µεσολαβούν” µέχρι το συνολικό ποσό των µικτών αποδοχών, δεν επιβάλλεται καµία εισφορά υγείας.

Έτσι, το συνολικό ποσό των καταβλητέων εισφορών θα µπορούσε να ανέλθει στα 1.126 ευρώ (942 ευρώ για εισφορές κύριας-επικουρικής σύνταξης, ανεργίας και 184 ευρώ για τις εισφορές υγείας). Με άλλα λόγια, θα µειωθούν κατά 59 ευρώ (1.185- 1.126 ευρώ) ή κατά 4,9%.