Η δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου ολοκληρώνεται μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2020.»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β΄/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως

Περισσότερα

Α.1188/2020 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄ 19/ 2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει

taxheaven.gr Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8Ταχ.

Περισσότερα