Motor Oil: Ζημιές 150 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο – Αισιοδοξία για θετικές επιδόσεις στο δεύτερο μισό της χρήσης

02 09 2020 | 18:01 energypress.gr

Ζημιές ύψους 150,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο η Motor Oil, από κέρδη ύψους 147,4 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α’ εξάμηνο 2020 μειώθηκε κατά 1,73 δισ. ευρώ σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 38,04%, στα 1,77 δισ. ευρώ. Οπως αναφέρει ο όμιλος στις λογιστικές καταστάσεις, η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 15,24% (από ΜΤ 7.513.946 σε ΜΤ 6.368.481) σε συνδυασμό με το μειωμένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 40% περίπου σε σχέση με τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών αντισταθμίστηκε από την ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 2,46% (μέση ισοτιμία Α ’εξαμήνου 2020 = 1,102 έναντι Α’ εξαμήνου 2019 = 1,130).

Η σημαντική υστέρηση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου το Α’ εξάμηνο 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019 οφείλεται αφενός στην προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση του Συγκροτήματος Υδρογονοπυρόλυσης (Mild Hydrocracker) του Διυλιστηρίου της μητρικής που πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 και αφετέρου στις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν κατά το Β’ τρίμηνο 2020 σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Διευκρινίζεται ότι σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεάστηκαν οι πωλήσεις αεροπορικού καυσίμου που λόγω του lockdown υποχώρησαν 80% περίπου το Β’ τρίμηνο 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2019.

Το Α΄ εξάμηνο του 2020 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (άνω του 75%) αφορούσε δραστηριότητες τις NRG Α.Ε και το υπόλοιπο δραστηριότητες της OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E καθώς και αποθήκευτρα και σχετιζόμενες υπηρεσίες.

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2020 στο ποσό των Ευρώ 60.641 χιλ. έναντι Ευρώ 408.039 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο του 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών εμφάνισε σημαντικά μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης έναντι του ενοποιημένου Κόστους Πωλήσεων (38,04% έναντι 33,42%). 

Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2020 για τον Όμιλο σε ζημιές Ευρώ 63.156 χιλ έναντι κερδών Ευρώ 291.778 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2019.

Σε επίπεδο Ομίλου οι ζημιές προ Φόρων διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2020 σε Ευρώ 190.364 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 207.881 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2019 και οι ζημιές μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 150.580 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 147.449 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2019.

Οι προοπτικές

Οπως αναφέρεται στις λογιστικές καταστάσεις της ΜΟΗ, οι δραστηριότητες των εταιριών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η κερδοφορία τους, είναι συνάρτηση σειράς εξωγενών παραμέτρων και κυρίως των τιμών του αργού, των περιθωρίων διύλισης, της ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου Η.Π.Α και της εξέλιξης των επιτοκίων (για τις τελευταίες δύο παραμέτρους αναφορά γίνεται στο εδάφιο “Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων”).

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2020 παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβλητότητα στην τιμή του Brent η οποία κυμάνθηκε μεταξύ USD 13 – 70/bbl (τιμή κλεισίματος έτους 2019 USD 66,77, μέγιστη τιμή Α’ εξαμήνου 2020 USD 69,96/bbl – ελάχιστη τιμή USD 13,24/bbl – μέση τιμή USD 40,07/bbl). Το διάστημα μετά την 30η Ιουνίου 2020 (τιμή κλεισίματος Brent USD 41,83/bbl) και μέχρι τη σύνταξη του παρόντος παρατηρείται σταθεροποίηση των τιμών του αργού εντός του στενότερου εύρους USD 42-46/bbl (μέγιστη τιμή USD 45,99/bbl – ελάχιστη τιμή USD 42,10/bbl – μέση τιμή USD 44,04/bbl).

Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, αναμένεται βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες συντήρησης των μονάδων του Διυλιστηρίου έχουν ολοκληρωθεί και συνεκτιμώντας τη δυνατότητα του Διυλιστηρίου να επιτυγχάνει περιθώρια διύλισης στο ανώτερο εύρος του κλάδου. Σημαντική παράμετρο για την πορεία των εργασιών της Εταιρίας και του Ομίλου θα αποτελέσει η ανάκαμψη της ζήτησης προϊόντων πετρελαίου σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.