ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 4/9/20

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO1.088,126
UNLEADED 95 BIO1.033,9511.033,492
UNLEADED 100 BIO1.097,5731.097,950
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO764,803763,848
HEATING GASOIL691,641690,582
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO772,040774,186
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ392,939389,328
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ453,239449,628
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ511,188533,948
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ438,757
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S316,155315,087
Fuel Oil No 380 1%S311,517
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO284,050
KERO SPECIAL289,120
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100243,570247,800
ΒΕΑ 30/45263,850
ΒΕΑ 35/40259,620
ΒΕΘ 50/70246,950