ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Σάββατο έως Δευτέρα , 5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα , 5 έως 7 Σεπτεμβρίου  2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.031,408
UNLEADED 100 BIO1.095,123
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO760,410
HEATING GASOIL687,724
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO775,874
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ398,156
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ458,456
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ505,410
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ446,720
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S312,473
Fuel Oil No 380 1%S307,928
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO277,700
KERO SPECIAL282,770
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100242,690
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40258,770
ΒΕΘ 50/70246,080