Πτώση 23,9% στο τζίρο της Ελινόιλ στο εξάμηνο, αλλά διατήρηση της κερδοφορίας

01 10 2020 | 09:21 energypress.gr

Κατά το α’ εξάμηνο του 2020, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ανήλθε σε €825,37 εκατ. έναντι €1.084,7 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2019, καταγράφοντας μείωση 23,91%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το α’ εξάμηνο του 2020, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 23,9 εκατ. έναντι €24,8 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2019 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €6,54 εκατ. έναντι €9,03 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 27,57%. Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) κατά το α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε κέρδη €0,56 εκατ.  έναντι €1,8 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2019, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €0,20 εκατ. έναντι €1,3 εκατ. του αντιστοίχου περσινού διαστήματος.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το α’ εξάμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €5,57 εκατ. έναντι €7,7 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2019. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €0,5 εκατ. έναντι €1,65 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη €0,28 εκατ. έναντι €1,15 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2019.

Η εσωτερική αγορά των καυσίμων κατά το α’ εξάμηνο του 2020, παρά την πολύ θετική πορεία των πωλήσεων του πετρελαίου θέρμανσης, κατέγραψε σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 πτώση, η οποία οφείλεται στις μειωμένες καταναλώσεις των καυσίμων κίνησης, απόρροια της ύφεσης του β’ τριμήνου, αλλά και των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που εφαρμόστηκαν από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, καθώς και της χαμηλής τουριστικής κίνησης.

Σε επίπεδο Ομίλου, κατά το α’ εξάμηνο του 2020, οι περισσότερες θυγατρικές του Ομίλου παρουσίασαν  θετική πορεία. Η ελίν Τεχνική  παρά την υποχώρηση της κερδοφορίας της που οφείλεται στα μειωμένα έργα λόγω της πανδημίας, διατηρεί την μέχρι τώρα καλή πορεία της και παρουσιάζει θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Η ελίν Ναυτική συνεχίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στο υψηλό ποσοστό εκμετάλλευσης του στόλου της, ενώ η ελίν Σταθμοί παρουσίασε ζημίες εξαιτίας του γενικευμένου lock down και της μειωμένης τουριστικής κίνησης.. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν VERD παρά την δύσκολη συγκυρία, βελτίωσε τα αποτελέσματά της σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με αποτέλεσμα την θετική επίδρασή της στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Η πορεία της αγοράς κατά το β’ εξάμηνο του 2020 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της πανδημίας και την επίδραση αυτής στην συμπεριφορά των καταναλωτών. Σε αντίθεση με ότι συνέβη το α’ εξάμηνο, όπου η αγορά καυσίμων παρουσίασε μια καθαρά οριακή πτώση, η μείωση των πωλήσεων στο β’ εξάμηνο αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Η απώλεια εσόδων από τον τουρισμό, τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας που λαμβάνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, η γενικότερη ανησυχία για την πορεία του ιού στην Ελλάδα με την έλευση ενός δεύτερου κύματος, δεν επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς στο σύνολο της.

Επίσης, εκτιμάται ότι θα υπάρξει καθίζηση στις πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, αφού ένα πολύ μεγάλο μέρος των ποσοτήτων αυτού έχει προαγοραστεί τον Απρίλιο και τον Μάιο, λόγω των χαμηλών τιμών και τα έσοδα των πωλήσεων αυτών, έχουν καταγραφεί στα έσοδα του α΄ εξαμήνου.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν προσθέτοντας νέα, ποιοτικά σημεία πώλησης, που στοχεύουν στην πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών της, αλλά και στην προώθηση των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal. Θα αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς του προϊόντος ελίν electricon. Συγχρόνως, θα ενισχύσει τη δυναμική της παρουσία στις Διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας την εξαιρετική εικόνα που έχει δημιουργήσει στο εξωτερικό, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεών της. Τέλος, θα στοχεύσει στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών με την κατασκευαστική εταιρία του Ομίλου, την ελίν Τεχνική.