ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΠΕ Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.021,991
UNLEADED 100 BIO1.086,356
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO747,199
HEATING GASOIL675,399
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO864,618
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ491,882
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ552,182
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ559,301
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ550,393
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S310,348
Fuel Oil No 380 1%S307,002
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO278,860
KERO SPECIAL284,000
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100229,890
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40246,180
ΒΕΘ 50/70233,320