Τις τεχνικές οδηγίες για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ

Τις τεχνικές οδηγίες για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) καθόρισε με αποφάσή του το ΥΠΕΝ.

Ως Φορέας Εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. ορίζεται ο εκάστοτε οικείος δήμος, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα διαδημοτικών Σ.Φ.Η.Ο., με Φορέα Εκπόνησης 2 ή περισσότερους όμορους δήμους (στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τους ή μετά από σύσταση συνδέσμου) ή Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ο.Τ.Α. και της Π.Ε.Δ.

Η απόφαση του ΥΠΕΝ ορίζει ότι το Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των διοικητικών ορίων του Φορέα Εκπόνησης, με πρόβλεψη τουλάχιστον 1 σημείου επαναφόρτισης ανά 1.000 κατοίκους, σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους και θέσεις στάθμευσης.

Επίσης, προβλέπεται η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερματικούς σταθμούς δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, καθώς και για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, οχημάτων τροφοδοσίας, ΤΑΞΙ και οχημάτων ΑΜΕΑ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση του ΥΠΕΝ εδώ.