ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΠΕ 16/10/20

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.022,885
UNLEADED 100 BIO1.087,079
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO759,800
HEATING GASOIL (ΧΠ)555,834
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO890,327
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ516,687
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ576,987
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ591,266
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ573,418
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S321,596
Fuel Oil No 380 1%S318,077
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO301,990
KERO SPECIAL307,120
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100241,790
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40258,030
ΒΕΘ 50/70245,210