ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΠΕ 3/11/20

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO991,827
UNLEADED 100 BIO1.055,948
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO737,487
HEATING GASOIL (ΧΠ)529,931
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO846,993
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ469,112
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ529,412
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ577,669
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ517,340
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S306,087
Fuel Oil No 380 1%S304,043
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO277,860
KERO SPECIAL283,020
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100235,440
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40251,770
ΒΕΘ 50/70238,880

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)