ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΠΕ 27/11/20

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.028,449
UNLEADED 100 BIO1.092,061
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO788,621
HEATING GASOIL (ΧΠ)587,626
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO845,630
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ467,403
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ527,703
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ578,696
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ514,950
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S348,729
Fuel Oil No 380 1%S344,193
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO345,280
KERO SPECIAL350,350
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100265,140
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40281,200
ΒΕΘ 50/70268,520

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)