ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛ.ΠΕ 2/12/20

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.028,866
UNLEADED 100 BIO1.092,224
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO789,964
HEATING GASOIL (ΧΠ)589,121
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO872,418
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ498,340
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ558,640
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ576,418
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ554,196
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S348,882
Fuel Oil No 380 1%S344,193
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO349,350
KERO SPECIAL354,400
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100259,160
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40275,150
ΒΕΘ 50/70262,530

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)