ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛ.ΠΕ 8/12/20

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.029,933
UNLEADED 100 BIO1.092,408
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO792,669
HEATING GASOIL (ΧΠ)591,165
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO907,056
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ538,096
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ598,396
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ575,279
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ604,182
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S350,275
Fuel Oil No 380 1%S345,485
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO351,020
KERO SPECIAL355,990
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100260,230
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40275,970
ΒΕΘ 50/70263,540

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).