ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΠΕ 17/12/20

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίοιυ2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.043,002
UNLEADED 100 BIO1.105,506
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO803,662
HEATING GASOIL (ΧΠ)603,816
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO934,557
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ565,086
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ625,386
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ606,358
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ630,146
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S356,682
Fuel Oil No 380 1%S351,058
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO365,940
KERO SPECIAL370,900
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100270,710
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40286,420
ΒΕΘ 50/70274,020

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).