Εισφορά αλληλεγγύης: Τι αλλάζει το 2021

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020 07:30 naftemporiki.gr Ραλλού Αλεξοπούλου

Έστω και προσωρινά, με τα έως τώρα δεδομένα, αναστέλλεται η εισφορά αλληλεγγύης το 2021. Η κατάργηση αφορά τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, ενοίκια, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου που αποκτήθηκαν το 2020 και για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα που θα αποκτηθούν το 2021. Παράλληλα, από το 2021 μειώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις καθαρές τους αποδοχές καθώς δεν θα γίνεται πλέον παρακράτηση για εισφορά αλληλεγγύης. Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε εισοδήματα που ξεπερνούν ετησίως τα 12.000 ευρώ.  Δηλαδή η προσωρινή κατάργηση της μηνιαίας κράτησης εισφοράς αλληλεγγύης από τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα έχει θετική επίπτωση μόνο σε όσους λαμβάνουν μικτό μισθό άνω των 1.000 ευρώ.  Το όφελος σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων ξεκινά από 1,07 ευρώ το μήνα και μπορεί να φτάσει τα 306 ευρώ μηνιαίως για μισθό 6.500 ευρώ. Όσο υψηλότερος είναι ο μισθός, τόσο μεγαλύτερο και το όφελος.

Επίσης, όσοι έχουν φέτος εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα, ακίνητα, τόκους μερίσματα, δικαιώματα, δεν θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης. Η διαφορά θα φανεί στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλλουν το 2021. Για παράδειγμα:   

· Ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα 16.000 ευρώ θα δει μείωση στη φορολογική του επιβάρυνση κατά 1.388 ευρώ.

Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης δεν ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους εκτός αν φέτος έχουν αποκτήσει εισοδήματα από άλλες πηγές όπως ενοίκια, μερίσματα, τόκοι, κ.α. για τα οποία καταργείται. Δηλαδή οι συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης για το 2020 και για το 2021 για τους μισθούς που εισπράττουν και υπερβαίνουν ετησίως τις 12.000 ευρώ. Αν δεν είναι υψηλότεροι των 12.000 ευρώ τότε δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης.