ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΠΕ 31/12/20

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.050,334
UNLEADED 100 BIO1.112,544
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO811,168
HEATING GASOIL (ΧΠ)606,704
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO958,120
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ586,322
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ646,622
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ646,184
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ646,733
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S358,391
Fuel Oil No 380 1%S352,594
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO375,730
KERO SPECIAL380,660
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100277,090
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40292,690
ΒΕΘ 50/70280,370

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).