ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΛΟΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:
Ο ΔΕΦΚΦ 1147173 ΕΞ 2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 158 του ν.4759/2020(ΦΕΚ 245 Α’ ) με τίτλο “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ