Η Ελινόιλ True Leader της ICAP για 7η συνεχόμενη χρονιά

07 01 2021 | 11:23 energypress.gr

Η ΕΛΙΝΟΙΛ, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, έλαβε την τιμητική διάκριση «TRUE LEADER» στα βραβεία θεσμός της ICAP. Επίτευγμα για το οποίο ελάχιστες εταιρίες έχουν διακριθεί μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, η ICAP αναγνωρίζει τις εταιρίες και ομίλους ΤRUE LEADERS, με βάση το αν πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

• Να συμπεριλαμβάνονται στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρίες ή στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους για το 2019.

• Να συγκαταλέγονται στις 500 εταιρίες ή 150 ομίλους με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού και να έχουν αυξήσει κατά το 2019 το προσωπικό τους σε σχέση με το 2018.

• Να βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις του κλάδου τους με βάση τον κύκλο εργασιών τους.

• Να έχουν υψηλό «ICAP Credit Score» (διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας).

Ενάντια στην αβεβαιότητα και εν μέσω αρνητικών συγκυριών, οι επιδόσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ την κατατάσσουν μεταξύ των λίγων εταιριών οι οποίες υπερπήδησαν τον πήχυ που η ICAP έθεσε για το 2019 σε μεγάλο ύψος, γι΄ αυτό και η διάκρισή της αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία