Στόχος της Πετρολίνα η εξυγίανση της Silk Oil – Assets, προϋπάρχουσα συνεργασία και “χημεία” μεταξύ στελεχών σφράγισαν την εξαγορά

Γιάννα Παπαδημητρίου energypress.gr Μεγάλο βήμα για την επέκταση της Πετρολίνα στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών αποτελεί η εξαγορά της Silk Oil

Περισσότερα