ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΠΕ 12/1/21

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.074,834
UNLEADED 100 BIO1.137,268
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO852,000
HEATING GASOIL (ΧΠ)618,390
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO978,949
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ607,373
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ667,673
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ665,476
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ668,222
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S377,541
Fuel Oil No 380 1%S372,313
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO395,710
KERO SPECIAL400,630
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100298,840
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40314,410
ΒΕΘ 50/70302,110

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)