Κομβικός ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης – Τι έχουν να κάνουν οι Δήμοι

Μιχάλης Μαστοράκης 21/1/21 energypress.gr

Σε πρώτο πλάνο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα έρχονται οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παίρνοντας την σκυτάλη από την Πολιτεία μετά τις νομοθετικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι.

Ο ρόλος των Δήμων αναδεικνύεται σε εξαιρετικά κομβικός για την διείσδυση λύσεων ηλεκτροκίνησης στην ελληνική επικράτεια, όπως ανέφερε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΡΑΕ Διονύσης Παπαχρήστου, στο χθεσινό συνέδριο της ηλεκτροκίνησης που διοργανώθηκε από την HAEE. 

Αποκωδικοποιώντας την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε Δήμος, στην πρώτη θέση έρχεται η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο). Φορέας εκπόνησης του σχεδίου προβλέπεται να είναι ο Δήμος ή σχήματα με δύο ή και περισσότερους δήμους ή η Περιφερειακή Ένωση Δήμων.

Στη βάση αυτή, ο κάθε Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στη σύσταση ομάδας εργασίας για την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. και η οποία να αναλάβει πρωτοβουλίες για μια ευρεία ενημέρωση των πολιτών για τα σημεία φόρτισης και ταυτόχρονα να παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου για να κάνει τις απαιτούμενες επεμβάσεις και διορθωτικές κινήσεις.

Σε ότι αφορά την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. απαιτείται να γίνει χαρτογράφηση της περιοχής, χωροθέτηση, να υπάρξει διαβούλευση, βήματα που θα καταλήξουν στην παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να λάβει την έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του κάθε Δήμου. Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό και την κατάρτιση των σχεδίων είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης του Σ.Φ.Η.Ο. από το πράσινο ταμείο και η οποία κυμαίνεται ανάλογα με τους κατοίκους κάθε δήμου.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των σημείων φόρτισης, γεγονός που από μόνο του, καθιστά αναγκαία την συνεργασία των δήμων με τον Διαχειριστή.

Παραδείγματος χάριν, στην χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης απαιτείται η καταγραφή σημείων/περιοχών με δυνατότητα κατασκευής παροχών υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για σύνδεση με το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας να γίνεται σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, διαφορετικά, τίθεται εν αμφιβόλω η λειτουργικότητα του όλου εγχειρήματος.

Επιπρόσθετα, ως προς την διαδικασία επιλογής χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και ιδιαίτερα, ως προς τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης των υποδομών επαναφόρτισης στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τις οποίες ζητείται η συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ ούτως ώστε να προκύπτουν δεδομένα κατασκευής αναγκαίων έργων σύνδεσης και το σχετικό κόστος τους

Τα γεωμετρικά δεδομένα της περιοχής παρέμβασης (π.χ. πλάτος πεζοδρομίου)

Οι απαιτήσεις για οδική ασφάλεια (ορατότητα από συμβολή οδών και εξόδους χώρων στάθμευσης), όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.