“Κατάσταση των εγκαταστάσεων πρατηρίων, οι οποίες πρόκειται να επιθεωρηθούν εντός του έτους 2021, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας”

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Φωκίδας
1ο χλμ Ε.Ο. Άμφισσας-Λαμίας

33100 Άμφισσα
fax: 2265352320
email: d.metaforon@fokida.gr

Σας αποστέλλεται η υπ’ αριθμ. 19509/275/29-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΣΟ7ΛΗ-ΓΥΩ) απόφαση “Κατάσταση των εγκαταστάσεων, οι οποίες πρόκειται να επιθεωρηθούν εντός του έτους 2021, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας (λειτουργούσες εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων-λιπαντηρίων).” της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Φωκίδας.

Με εκτίμηση Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Φωκίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ