Γ. Αλεξόπουλος: Νέες τεχνολογίες από τα ΕΛΠΕ για την παραγωγή καυσίμων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα

energypress.gr

Όραμα των Ελληνικών Πετρελαίων είναι να καταστήσουν την ενεργειακή μετάβαση σε ευκαιρία για τον μετασχηματισμό τους, σημείωσε ο Γιώργος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., στο συνέδριο του ΙΕΝΕ με θέμα τα «πράσινα» καύσιμα. 

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, στον οδικό χάρτη που έχουν διαμορφώσει τα Ελληνικά Πετρέλαια, πρώτος πυλώνας είναι η βελτίωση των κύριων δραστηριοτήτων του Ομίλου, με την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Παράλληλα, τα ΕΛΠΕ στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης προγενέστερων επενδύσεων. 

Ο τρίτος πυλώνας είναι η διαφοροποίηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου των ΕΛΠΕ. Σε αυτόν εντάσσονται πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού έργων ΑΠΕ, η επέκταση του τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, αλλά και η αξιοποίηση των ευκαιριών στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.

Σκοπός των παραπάνω πυλώνων είναι ο μετασχηματισμός των παραγωγικών δραστηριοτήτων, για τη μαζική παραγωγή καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Για την επίτευξή του, τα Ελληνικά Πετρέλαια προγραμματίζουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και λύσεων, η οποία θα γίνει σε δύο φάσεις. 

Στην πρώτη φάση, η οποία εκτείνεται χρονικά από το 2021 έως το 2025, περιλαμβάνεται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, η συνεπεξεργασία και ανάμιξη βιολογικών υποκατάστατων του συμβατικού πετρελαίου, όπως επίσης και ο εκσυγχρονισμός του τομέα λιανικής. Παράλληλα, στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος σχεδιάζει την είσοδό του στην αγορά των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, με τη δημιουργία ενός δικτύου φόρτισης και την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

Στο δεύτερο «κύμα» κινήσεων, που θα ξεκινήσει από το 2025, περιλαμβάνεται η παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων για κλάδους όπως η αεροπλοΐα, καθώς και η έναρξη χρήσης «πράσινου» υδρογόνου στις διαδικασίες διύλισης. Στη στρατηγική του Ομίλου, θέσει επίσης έχει και η δέσμευση CO2, για την παραγωγή ανθρακικά ουδέτερων συνθετικών καυσίμων. 

Ο κ. Αλεξόπουλος αναφέρθηκε στα σχέδια των ΕΛΠΕ για ανάπτυξη ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, με τη δημιουργία μονάδων συνολικής ισχύος 300 MW έως το 2021 και 600 MW έως το 2025. Όπως επισήμανε, τα νούμερα αυτά θα επιτευχθούν μέσω οργανικής ανάπτυξης του Ομίλου, καθώς και με στοχευμένες εξαγορές. 

Ειδικά μνεία έκανε το στέλεχος των ΕΛΠΕ στο φωτοβολταϊκό 204 MW στην Κοζάνη που εξαγόρασαν τα ΕΛΠΕ, και το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη να κατασκευάζεται. Όπως σημείωσε, μέλημα των ΕΛΠΕ ήταν να μεγιστοποιηθεί η εγχώρια προστιθέμενη αξία από την ανάπτυξη του έργου, όπως δείχνει το γεγονός το υψηλό ποσοστό του εξοπλισμού που θα προέλθει από ελληνικές εταιρείες. 

Τεράστιο θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, από τον μετασχηματισμό του κλάδου ενέργειας, προέβλεψε ο Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Motor Oil.  Ειδικά για την πετρελαϊκή βιομηχανία, εκτίμησε ότι θα χρειασθεί να αναπτύξει μακροπρόθεσμες στρατηγικές για να διαφοροποιήσει τις πηγές της, με τις ελληνικές πάντως εταιρείες να έχουν το πλεονέκτημα της ιδιαίτερης θέσης τους, της κλίμακας παραγωγής, καθώς και της κατανομής των πηγών εφοδιασμού τους. 

Όπως τόνισε πάντως, για αυτό τον σκοπό θα χρειαστούν υψηλές επενδύσεις και κίνητρα για την υλοποίησή τους. Επίσης, επισήμανε την αναγκαιότητα γρήγορης υλοποίησης του απαραίτητου πλαισίου πολιτικών. Ελπίδα της Motor Oil, όπως πρόσθεσε, είναι να παραμείνει στο προσκήνιο αυτών των εξελίξεων. 

(του Κώστα Δεληγιάννη, insider.gr)