ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.118,555
UNLEADED 100 BIO1.182,300
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO895,771
HEATING GASOIL (ΧΠ)658,399
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO999,950
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ624,154
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ684,454
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ716,062
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ676,552
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S432,143
Fuel Oil No 380 1%S427,668
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO439,380
KERO SPECIAL444,360
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100319,920
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40335,700
ΒΕΘ 50/70323,240

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)