«Κατάρτιση και Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» MIS 5035129

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / ΤυποποιημένοΈντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Περισσότερα

Οι φόβοι για το τρίτο κύμα της πανδημίας “βυθίζουν” το πετρέλαιο χαμηλότερα κατά 4%

energypress.gr Πτώση μεγαλύτερη του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω ανησυχιών για τους νέους περιορισμούς εξαιτίας της πανδημίας

Περισσότερα